NAUDOJIMOSI LOJALUMO PROGRAMA ENARVESEN TAISYKLĖS

Atnaujinta: 2018.05.19
 
1. Bendroji informacija
Už lojalumo programą ENARVESEN (toliau – “Programa”) ir joje tvarkomus asmens duomenis atsako UAB „Reitan Convenience Lithuania“ (toliau – “Bendrovė”), įmonės kodas: 123640551, registruotas buveinės adresas: Laisvės pr. 58, LT-05120, Vilnius, el. paštas: bendras@reitan.lt, tel.: 8 5 240 1502.
Programa skirta fiziniams asmenims nuo 16 metų naudotis asmeniniais, ne komerciniais tikslais. Programos tikslai yra papildomos vertės teikimas Bendrovės klientams bei santykių su jais vystymas.
Programos naudotojas (toliau – „Naudotojas“), sutikdamas su naudojimosi lojalumo programa ENARVESEN taisyklėmis (toliau – “Taisyklės”), sudaro su Bendrove sutartį dėl narystės Programoje ir sutinka, kad sutarties vykdymo tikslais būtų tvarkomi jo asmens duomenys, kaip apibūdinta šiose Taisyklėse ir Privatumo politikoje.
Savo sutikimą Naudotojas gali bet kuriuo metu atšaukti, kreipdamasis el. pašto adresu privatumas@reitan.lt. Sutikimo atšaukimas reiškia ir narystės Programoje, ir su tuo susijusių teisių nutraukimą.
Bendrovė savo nuožiūra gali keisti tiek šias Taisykles, tiek ir Privatumo politiką, naujausias jų redakcijas paskelbdama šioje svetainėje.

2. Programos suteikiamos naudos
Naudotojams, užsiregistravusiems Programoje, taikomos specialios nuolaidos ir pasiūlymai, kuriais pasinaudoti galima bet kurioje NARVESEN parduotuvėje Lietuvoje (toliau – „Parduotuvė (-ės)“). Kiekvieno pasiūlymo konkrečios sąlygos ir terminai nurodomi Programos interneto svetainėje. Bendrovė pasilieka teisę bet kada keisti nuolaidų bei pasiūlymų tipą, skaičių ir sąlygas.
Programoje taikomos šių tipų, bet neapsiribojant vien jais, nuolaidos ir pasiūlymai:
  • TAŠKŲ KAUPIMAS. Programos interneto svetainėje pateikiamas elektroninis kodas, kurį nuskenavus Parduotuvės kasoje už tam tikras įsigytas prekes Naudotojui skiriamas tam tikras taškų skaičius.
  • TAŠKŲ IŠKEITIMAS Į PREKES. Už sukauptus taškus Naudotojui suteikiamas elektroninis kodas, kurį nuskenavus Parduotuvės kasoje Naudotojas gali jį nemokamai išsikeisti į tam tikras prekes.
  • VIENKARTINIO PANAUDOJIMO NUOLAIDOS. Programos interneto svetainėje pateikiamas neribotas skaičius elektroninių kodų, kuriuos nuskenavus Parduotuvės kasoje pritaikoma vienkartinė nuolaida tam tikroms prekėms.
  • DAUGKARTINIO PANAUDOJIMO NUOLAIDOS. Tam tikromis sąlygomis, Programos interneto svetainėje Naudotojui pateikiamas elektroninis kodas, kurį nuskenavus Parduotuvės kasoje pritaikoma nuolaida tam tikroms prekėms ar prekių grupėms daugiau nei vieną kartą arba neribotą kartų skaičių. Tokių nuolaidų kodų atitikmuo gali būti ir tam tikrų trečiųjų šalių išduoti unikalūs kodai, užregistruoti Naudotojo paskyroje, pavyzdžiui, studento pažymėjimo numeris.

3. Pranešimai
Bendrovė su Programoje užsiregistravusiais Naudotojais bendrauja jų nurodytu elektroniniu paštu ir/arba pateikdama pranešimus Programos interneto svetainėje.
Naudotojams, kurie užsiregistruoja Programoje, naudodami el. pašto adresą, Bendrovė siunčia elektroninį laišką, patvirtinantį registraciją. Taip pat ir tuo atveju, kai Bendrovė atnaujina Taisykles, Privatumo politiką arba nori informuoti apie konkretaus Naudotojo narystės nutraukimą arba visos Programos nutraukimą.
Užsiregistravusiems Naudotojams, bet pamiršusiems savo prisijungimo slaptažodį, Bendrovė siunčia elektroninį laišką su prisijungimo slaptažodžio priminimu, kai Naudotojas su tuo sutinka, prisijungimo lange paspausdamas „Pamiršote slaptažodį?“.
Su atskiru Naudotojo sutikimu Bendrovė siunčia elektroninius laiškus (naujienlaiškius) su įvairiomis naujienomis ar informacija apie konkrečiam Naudotojui Programoje taikomas nuolaidas ar pasiūlymus. Sutikimą šiems pranešimams gauti Naudotojas gali duoti arba bet kuriuo metu atšaukti savo paskyros nustatymuose.

4. Asmens duomenų tvarkymas
Bendrovė kaupia ir tvarko Programos naudotojų asmens duomenis (registracijos duomenys (vardas, el. paštas, slaptažodis), kiti neprivalomi asmens duomenys (gimimo data, geografinė buvimo vieta), trečiųjų šalių išduoti asmens identifikaciniai numeriai (LSP/ISIC studento pažymėjimo numeris), duomenys apie pirkinius), kad galėtų teikti kokybiškas paslaugas pagal šią sutartį ir palaikyti bei plėtoti santykius su klientais. Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą pateikiama Bendrovės Privatumo politikoje.
Bendrovė Programos naudotojo asmens duomenis tvarko tol, kol Naudotojas yra aktyvus, bet ne ilgiau nei 5 metus. Jeigu 12 mėnesių Naudotojas neatlieka jokių veiksmų Programoje, jo narystė laikoma nutraukta, o asmeninė paskyra ir visi asmens duomenys yra sunaikinami arba patikimai ir negįžtamai nuasmeninami.

5. Slapukai
Programoje naudojami slapukai (angl. „cookies“). Slapukas yra tekstinis failas, išsaugomas naršyklėje, kai tik naudojamasi Programa. Slapukai identifikuoja Programos naudotojus ir informaciją apie jų lytį, amžių, bendrus pomėgius, naršymui internete naudojamus įrenginius ir pan. Šie duomenys yra anoniminiai, juos apibendrintose ataskaitose Bendrovei pateikia trečiosios šalys, pavyzdžiui, „Google“. Bendrovė šias ataskaitas naudoja srauto apimties statistiniams duomenims gauti ir paslaugai tobulinti. Taip pat šie duomenys gali būti naudojami pakartotinės rinkodaros tikslais, siekiant pateikti individualizuoto, aktualesnio turinio reklamas internete.
Slapukų naudojimo galima bet kuriuo metu atsisakyti pakeitus nustatymus naršyklėje. Daugiau informacijos apie šių nustatymų pakeitimą galima gauti iš naudojamos naršyklės gamintojo. Bendrovė rekomenduoja įjungti slapukus tam, kad Programos naudojimo patirtis būtų pati geriausia.

6. Programos naudotojo atsakomybė
Prisijungdamas prie Programos Naudotojas įsipareigoja susipažinti ir laikytis šių Taisyklių, taip pat įsipareigoja suteikti teisingą ir tikslią informaciją registracijos metu ir ją laiku atnaujinti paskyros nustatymuose.

7. Bendrovės atsakomybė
Programa ir jos turinys Naudotojui teikiami „tokie, kokie yra“. Bendrovė neatsako už jokias klaidas, praleistas dalis arba kitus Programos turinio trūkumus. Bendrovė negarantuoja Programos prieinamumo arba jos nepertraukiamo ar nepriekaištingo veikimo. Bendrovė neatsako už jokias išlaidas, nuostolius (įskaitant negautą pelną) arba kitus galimus nuostolius, kurie gali atsirasti, naudojantis šia Programa arba dėl joje pateiktos informacijos, nebent kitaip numatyta imperatyviuose įstatymuose.

8. Nutraukimas
Bendrovė pasilieka teisę nedelsiant nutraukti narystę ir panaikinti paskyrą bet kurio Naudotojo, kuris nesilaiko šių Taisyklių, nesąžiningai arba kitaip neteisėtai elgiasi Bendrovės ar jos darbuotojų atžvilgiu.
Bendrovė turi teisę nutraukti Programą apie tai pranešdama prieš 15 dienų. Tokiu atveju Programoje esantys pasiūlymai galioja iki jų pasibaigimo dienos, bet ne ilgiau nei 60 dienų.
 

Uždaryti

PRISIJUNK

Uždaryti

PRISIJUNK

Uždaryti

PRISIJUNK


arba

Įvesk savo el. paštą